Installatie

Om het thema te installeren gaat u naar de Lightspeed theme store. Zoek naar Department v3 en klik dan installeren. Het thema heeft 4 vooraf gemaakte presets. U kunt een van deze presets kiezen of u kunt zelf een custom preset maken. Enige HTML en CSS kennis is dan wel benodigd. 

Om een preset of thema te installeren klikt u op Installeer nu.

Updated on december 29, 2021

Was this article helpful?

Related Articles